فرصت های همکاری

گروه باپینا، از کلیه علاقه مندان، فعالان، متخصصین، صاحب نظران، اساتید و همه افرادی که به نوعی در حوزه های متنوع و گسترده علوم اطلاعات مکانی و ساختارهای مکان محور و موارد مرتبط با آن نقش آفرینی می کنند، در هر نقطه ای از این جهان پهناور که حضور دارند دعوت می نماید تا در صورت تمایل، با معرفی و ارائه پتانسیل های خود، با هدف هم افزایی دانش و خلاقیت، تعاملات سازنده، جذاب و نوینی را با همکاری یکدیگر رقم بزنیم . . .